Serwis akwariów

Świadczymy usługi z zakresu serwisowania i prowadzenia istniejących już zbiorników. Podstawowa usługa obejmuje  wykonywanie regularnych czynności pielęgnacyjno-porządkowych, tak by utrzymać zbiornik w jak najlepszym stanie.  Dodatkowo możemy wykonać analizę obecnego stanu i zaproponować zmiany, by poprawić stan powierzonego zbiornika. Zajmujemy się również serwisami awaryjnymi w sytuacji, gdy w zbiorniku zachwiano równowagę biologiczną czego efektem mogą być złe parametry wody, eksplozje pierwotniaków, zakwity glonów, choroby i śmierci zwierząt. Celem naszych działań wtedy jest jak najszybsze przywrócenie akwarium do prawidłowego stanu oraz poinstruowanie właściciela jak uniknąć problemów w przyszłości.